ADHD, autismspektrumtillstånd, OCD - Biologiska och psykosociala aspekter

Psykiatriska problem diagnostiserade som autismspektrumstörning (dvs. autism och Aspergers syndrom), ADHD, svåra tvångssyndrom (OCD), utvecklingsstörning och andra utvecklingsrelaterade problem är tillstånd som ingår i paraplybegreppen ”neuropsykiatri” och ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations). Personer med dessa svårigheter har ökad risk för depression, ångest, stressreaktioner och andra psykiska tillstånd, men också en ökad risk för kroppsliga symtom och psykosocial stress. Många symtom kan förklaras utifrån en genetisk sårbarhet men även andra faktorer kan bidra till nedsatt psykisk och kroppslig hälsa. Immunologiska faktorer anses t.ex. kunna bidra till uppkomst av psykisk sjukdom, t.ex. psykos och tvångssyndrom (PANDAS). Även bristtillstånd, t.ex. D-vitaminbrist är associerat med psykisk ohälsa.

 

 

Här kommer information om pågående forskning, vetenskapliga möten och publikationer från forskningsgruppen publiceras. Här finns också skattningsinstrument med relevans för psykiatriska tillstånd.

 

 

Susanne Bejerot är forskningsledare, psykiater, leg psykoterapeut och docent i psykiatri vid Karolinska Institutet. Hon är anställd vid Norra Stockholms Psykiatri och har främst arbetat med tvångssyndrom, ADHD och autismspektrumtillstånd samt vuxna med utvecklingsstörning och allvarliga beteendeavvikelser.