Möten

autoimmuna tillstånd med psykiatriska symtom

 

 

 

 

Immunologiska aspekter på svår psykiatrisk sjukdom
– vad mer vet vi, hur gör vi nu?

 

När: Måndagen den 2 mars 2015, kl. 13.00-17.00

Var: Föreläsningssalen på Norra Stockholms psykiatri, Vårdvägen 3, invid S:t Görans sjukhus (T-bana Stadshagen)

 

 

Program:

Inledning

Susanne Bejerot, överläkare, docent, Norra Stockholms psykiatri, S:t Görans sjukhus

 

Inflammationshypotesen för psykisk sjukdom (autism/affektiv sjukdom)

Mats Humble, överläkare, institutionen för läkarutbildning, Örebro universitet

 

Schizofreni - ligger det något i inflammationshypotesen och, i så fall, är det kliniskt användbart?

Lena Flyckt, överläkare, docent, Norra Stockholms psykiatri, S:t Görans sjukhus

 

Hur barn med misstänkt autoimmunt utlöst tvångssyndrom utreds och behandlas på BUP FUNK

Caroline Grotmark överläkare BUP Funk, Stockholm

 

Presentation av en uppföljningsstudie av barn och vuxna utredda med immunologisk batteri för diagnostik av Pandas

Eva Hesselmark, doktorand, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

 

Erfarenheter av Mabtherabehandling av vuxna på misstanke om neuroimmunologiska tillstånd

Albert Hietala, överläkare, med dr, Neurologkliniken, Karolinska sjukhuset

 

Alternativmedicinsk behandling vid misstanke om immunologisk genes för psykiatrisk sjukdom hos vuxna

Mikael Nordfors, privatpraktiserande läkare, Köpenhamn

 

Somatiska manifestationer av hysteri eller somatoform dissociation

Hans Peter Söndergaard, överläkare, docent, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset